در حالیکه مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای را برای کمک به مسلمانان روهینگیا و بازگشت آرامش در مناطق محل سکونت آنها در میانمار تصویب کرد، چین، روسیه و سوریه با آن مخالفت کردند.

در حالیکه مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای را برای کمک به مسلمانان روهینگیا و بازگشت آرامش در مناطق محل سکونت آنها در میانمار تصویب کرد، چین، روسیه و سوریه با آن مخالفت کردند.

به گزارش «انتخاب»، رای گیری این قطعنامه جدید روز یکشنبه سه دی برگزار شد و در حالیکه ۱۲۲ کشور با آن موافق بودند، ۲۴ کشور رای ممتنع دادند اما روسیه، چین و سوریه جزو ده کشوری بودند که با این قطعنامه مخالفت کردند.

براساس این قطعنامه، از دولت میانمار خواسته شده که اقدام نظامی علیه اقلیت مسلمان روهینگیا را متوقف کند و همچنین خواستار گزینش یک نماینده ویژه برای میانمار شده است.