سید حسین طاهری

میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت
می خواری و مستی ره و رسم دگری داشت
پیمانه نمی داد به پیمان شکنان باز
ساقی اگر از حالت مجلس خبری داشت

از میان ۱۷ وزیر پیشنهادی رئیس جمهور تنها مهندس حبیب الله بیطرف( وزیر پیشنهادی برای وزارت نیرو )، موفق به کسب رای اعتماد از نمایندگان مجلس نشد ! حبیب الله بیطرف که در پاک دستی ،سلامت نفس و توش و توان و دانش و تجربه مدیریتی او هیچکس تردید ندارد . بیطرف که در طی این سالها هر جا بوده حضوری بی شائبه داشته است.مهندس بیطرف که متر و معیارش در گزینش مدیران “بداند و بتواند و بخواهد” بوده است . سه اصلی که متاسفانه در ناشایسته سالاری های متداول ریشه اش را ملخ خورده است و کسی تره هم برای آن معمولا خرد نمی کند .
اما چرا آقای بیطرف رای نیاورد ؟! این را باید از دریچه اوضاع نا بسامان و نومید کننده  فراکسیون امید ،جناح بندی های  قومیتی و فضا سازی منفی که سایت بی بی سی از حدود دو هفته قبل با انتشار یک  گزارش از شخص معلوم الحال !!!به صورتی هدفمند علیه مهندس بیطرف آغازکرد مورد بررسی قرار داد . فراکسیونی که  از حفظ و حمایت کامل از ” مهندس بیطرف “به هر دلیل عاجزماند . فراکسیونی که اسم  فراکسیون دارد اما افرادی از آن را در وقت نیاز رسمی دیگر است .
عده ای ولو معدود اما تعیین کننده سر بزنگاه لایی می کشند ،جا خالی می دهند، دکانشان دو نبش دارد و نهان روشی پیشه خود کرده اند. پیمان می بندند و پیمانه می شکنند!
اتفاق عجیب رای نیاوردن مهندس بیطرف در حالی که ساعتی قبل از رای گیری بیش از ۱۴۰ نفر در موافقت با ایشان اسم نوشته بودندپرسش های بسیاری به ذهن متبادر می کند :

اگر فراکسیونی به نام امید در مجلس وجود نداشت آیا اتفاق دیگری می افتاد ؟

چرا وزرایی که فراکسیون امید با آنها مخالف بود با رای بالا !! انتخاب شدند و حبیب الله بیطرف وزیری که شناسنامه جریان اصلاحات دارد و فراکسیون امید از او حمایت می کند! رای نیاورد ؟

 چند نفری که در فهرست موافقین ظاهر شدند اما بر رای مخفی خود نشان مخالف زدند چه کسانی هستند ؟

پاسخ به این سوالات از بسیاری  واقعیت ها پرده بر می دارد . از دو دستگی و تشتت در فراکسیون امید تا  پاک دستی و قانون مداری مهندس بیطرف که به ندادن امتیاز های خاص  شهرت دارد و این متاع را ظاهرا خریداری نیست!؟

فراموش نکنیم صداقت و پاک دستی سرمایه ای است گران سنگ که  تا دنیا دنیاست  ماندگار خواهد بود .
در تاریخ  نوشته اند میرزا تقی خان امیر کبیر صدر اعظم فساد ناپذیر ایران  “به رشوه و عشوهً  کسی فریفته نمی شد”.  و به گفته دکتر پلاک اتریشی: “پولهایی که می خواستند به او بدهند و نمی گرفت؛ خرج کشتنش شد”.

‘پاکی،صداقت و صراحت تاوان دارد .حبیب الله بیطرف  تاوان آن را داد.

به یقین شاهد توفیق خدا داد و روز افزون او خواهیم بود .