آستان با شکوه امامزاده عبدالله (علیه السلام) درمرکزشهربافق واقع شده ودارای بنایی مفصل و عالی است که ازحیث سبک و گنبد و کاشیکارى و تزئینات داخلى اثرى ارزشمند محسوب مى‌شود و در بدنهٔ اتاق مرقد باکاشى‌هاى مسدس لاجوردى و با حاشیهٔ سیاه و سفید از آثار قرن ۸ و ۹ هجرى پوشیده شده است. لبهٔ غرفه‌هاى فوقانى مشرف به صحن اصلى مزار نیز با همین نوع کاشى مزین گردیده است. سقف داخلى بنا گنبدى مقرنس ‌کارى شده است و دیواره و گوشواره‌هاى زیر گنبد رنگ‌آمیزى و نقاشى شده و دیوار رو به قبلهٔ محراب گچبرى ظریفى دارد که با آیات قرآن و عبارتى دیگر مزین شده است. این کتیبه‌ها به خط «حسین یزدى و عمل حسن ولددین جعفر استاد معمارباشی» است.
و درقرن هفتم هـ. ق ساخته شده است. بنای ساختمان بقعه شامل سردرب، هشتی ورودی، اتاق مدخل و اتاق اصلی است . بر سر درب ورودی این امامزاده ، دوکتیبه آجری هم اندازه (ابعادی بین آجرخطایی ونظامی) دیده می شود و درمیان هریک، یک قطعه سنگ تاریخی نصب شده و اشعاری به خط نستعلیق روی آنها حک شده است. سنگ تراشیده شده وسط دارای خط نسخ است ودرآخرآن تاریخ رجب المرجب سنه ۱۲۲۴ هـ. ق دیده می شود. ازویژگی های این بقعه گنبد بلندکاشیکاریهای داخلی وخارجی آن ونیزچراغ های کوچک گلی با لعاب فیروزه ای است که از قدیم خارج گنبد را روشن می کرده است.
حسینیه بزرگی متصل به بقعه امامزاده عبدالله(ع) است که از داخل بنای امامزاده هم بدان راهی است.این حسینیه درسالیان اخیرمرمت شده و درمراسمات مذهبی ازآن استفاده می کنند