آخرین آمار از نتایج انتخابات ریاست جمهوری، بر اساس این آمار حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور دوازدهم ایران انتخاب شد.